Сервис за чистење

ПРОЦЛЕАН успешно извршува хигиенски и хаусмајсторски услуги и одговара на барањата на своите клиенти со флексибилен план за чистење.

Станбен Управител

ПРОЦЛЕАН е лиценцирана компанија за управување со зградите со Лиценца бр.0801-435/3 која се грижи за секојдневните обврски и проблеми во вашиот објект.

План за одржување

План за одржување на зградата не е подготовка на финансиски план за тековната година. Тоа е многу посложена постапка која бара предвидување на активности до 5 години однапред.

Без оглед на тоа дали барате менаџер за прв пат или сакате да внесете промена во режимот за управување што го имате во моментов, вие сте на вистинското место.

Најкратката патека до саканата цел е да се поврзеш со нас лично. Со искуството и знаењето што го поседуваме, можеме да одговориме на сите ваши прашања.